Systemisch Werk

 • Systemisch werk : de relatie tussen mensen gaat over in- en uitsluiten, de balans tussen geven en nemen. Het gaat ook over ordening en plek.  Heb je het gevoel dat je alsmaar blijft vastlopen in bepaalde situaties, of komen er bepaalde verlangens niet van de grond? Heb je het gevoel dat het steeds dezelfde soort mensen zijn waar je het lastig mee hebt…Dan is systemisch werk een mooie gelegenheid om in de ervaring te stappen en dit onder deskundige begeleiding. Deze ervaring leert dat alleen hetgeen je voelt ook voor jou klopt. Jouw lichaam is opgebouwd uit cellen met elk een celgeheugen. Met de nodige aandacht en erkenning voor wat er is of niet is, kan er ruimte komen voor hetgeen werd opgeslagen of ingeprint in dat celgeheugen. Met deze sessies ben je op weg naar een meer bewuste ‘IK’ die vanuit zijn eigen kracht kan aangeven wat je ‘echt’ wil of niet wil. Op weg naar persoonlijke groei…van losse of onsamenhangende puzzelstukjes, naar een begrijpbaar geheel waar alles en iedereen erbij hoort.

  • Lot
  • Leven en dood
  • Rouw
  • Schaamte
  • Schuld en onschuld
  • Zelfrechtvaardiging
  • Eren
  • Buigen
  • Uitreiken
  • Geven en nemen
  • Afbakening
  • Binding
  • Verbinding
  • Man en vrouw
  • Seksualiteit
  • Ziekte
  • Gezondheid
  • Goed en kwaad
  • Verlangen
  • Imprints
  • Overdrachtsfenomenen
  • In- en uitsluiten
  • Taken in een liefdessysteem versus werkomgeving

 

De informatie op deze site is niet bedoeld of wordt niet gesuggereerd als vervanging van professioneel medisch advies. Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde gezondheidsdeskundige als je vragen hebt over bepaalde medische kwesties. Niets wat op deze site staat is bedoeld als vervanging voor medische diagnose of behandeling.