Afspraak maken

Vind je niet direct een moment dat jou past, neem dan gerust contact op +32 496 977 824.

Afspraken voor licht- en kleuradvies kunnen om praktische redenen enkel telefonisch vastgelegd worden.


Afspraken rond annulaties en herboekingen

Ik hanteer volgende annuleringsregeling:

  • Binnen de 24 uur: factuur voor 100% van het bedrag van de geboekte sessie
  • Binnen de 48 uur: factuur voor 50% van het bedrag van de geboekte sessie
  • Langer dan 48 uur op voor annuleren is kosteloos
  • In geval van overmacht kan in onderling overleg de afspraak kosteloos herboekt worden binnen de 2 weken die volgen op de eerder gemaakte afspraak. Zonder herboeking gelden sowieso bovenstaande afspraken.